Smuk. Inspirerende. Truet.

Nu uddør pingvinerne også

STOP PINGVINDØDENDet er 100 % sikkert at donere

Seneste bidragsydere:

 • Tom har lige beskyttet en pingvin.…
 • Trine har lige beskyttet en pingvin.…
 • Mie har lige beskyttet en pingvin.…
 • Margaret har lige beskyttet en pingvin.…
 • Carina har lige beskyttet en pingvin.…
 • Rachael har lige beskyttet en pingvin.…
 • Kirsten har lige beskyttet en pingvin.…
 • Thomas har lige beskyttet en pingvin.…
 • Marinka har lige beskyttet en pingvin.…
 • Roger har lige beskyttet en pingvin.…

Opnået støttebeløb indtil nu:

kr 327.487
 • kr 41.665
 • kr 124.995
 • kr 208.325
 • kr 291.655
 • kr 374.985

Det er måske en overraskelse for dig, men det går voldsomt tilbage for pingviner over hele Jorden. Pingviner er i dag verdens næstmest truede gruppe af havfugle. Den høje dødelighed skyldes især fiskeri, men også havforurening, klimaforandringer og indskrænkning af levesteder bevirker den voldsomme tilbagegang. Pingviner drukner, når de jager fisk og bliver viklet ind i fiskernes net. Samtidig gør overfiskeri det stadig sværere for pingviner at finde tilstrækkeligt med føde.

#ProtectAPenguin

Sammen vil vi stoppe pingvindøden

Som BirdLife’s danske partner er DOF en del af den globale kampagne ”ProtectAPenguin”. Sammen arbejder vi for bæredygtig fiskeriforvaltning og et stop for pingvindøden. Men vi har brug for din hjælp!

Din støtte betyder, at vi kan:

 • Arbejde politisk for beskyttelse af havområder, hvor fiskeri kun må foregå under streng kontrol.
 • Etablere nye pingvinkolonier i områder med rigelig adgang til føde.
 • Samarbejde med fiskeri-industrien om teknologiske løsninger, som skal forhindre, at pingviner drukner i fiskernes net.

Foto af

Forsidefoto af: King Penguin: MatÍas Romano - @MatiasRomanoPhotography

King Penguin Fotos af: Anne Dirkse/Flickr, Oliver Prince

Humboldt Penguin Fotos af: Simón Gatica, Silvia Pascual

African Penguin Fotos af: Adri Meyer, Ross Wanless, Jennifer Roberts

Southern Rockhopper Penguin Fotos af: Bobo Ling, Giedrius Stakauskas

(Andre fotos er fra Shutterstock)