Smuk. Inspirerende. Truet.

Beskyt en pingvin i dag.

Vælg din pingvin Det er 100 % sikkert at donere

Seneste bidragsydere:

 • Tom har lige beskyttet en pingvin.…
 • Trine har lige beskyttet en pingvin.…
 • Mie har lige beskyttet en pingvin.…
 • Margaret har lige beskyttet en pingvin.…
 • Carina har lige beskyttet en pingvin.…
 • Rachael har lige beskyttet en pingvin.…
 • Kirsten har lige beskyttet en pingvin.…
 • Thomas har lige beskyttet en pingvin.…
 • Marinka har lige beskyttet en pingvin.…
 • Roger har lige beskyttet en pingvin.…

Opnået støttebeløb indtil nu:

kr 327.487
 • kr 41.665
 • kr 124.995
 • kr 208.325
 • kr 291.655
 • kr 374.985

Mennesker dræber pingviner. Direkte eller indirekte. Pingviner dør i fiskenet og i olieudslip. De dør, når deres føde forsvinder. De dør, når deres hjem og levesteder bliver ødelagt. De dør, når klimaet ændres.

#ProtectAPenguin

Hvorfor er kongepingviner truede?

Tidligere blev de jagtet for deres kød og olieholdige spæk. I dag er det klimaforandringer, som truer kongepingvinen. Temperaturstigninger bidrager til ødelæggelse af de steder, hvor pingvinerne søger føde. Uden tilstrækkelig med føde er det svært at opfostre nye unger. Hjælp os at hjælpe pingvinerne med at overleve!

Hvordan kan du så hjælpe?

Du kan hjælpe BirdLife med at udforske og beskytte de områder, hvor pingviner søger føde. Vi har indtil videre identificeret 11 områder, der har behov for beskyttelse, men det er nødvendigt at identificere flere områder. I samarbejde med forskere vil vi følge individuelle pingviner for at finde frem til deres fourageringssteder. Efterfølgende vil vi arbejde for at skaffe opbakning til beskyttelse af disse områder. Din hjælp vil gøre en stor forskel.

Foto af

Forsidefoto af: King Penguin: MatÍas Romano - @MatiasRomanoPhotography

King Penguin Fotos af: Tony Martin, Anne Dirkse/Flickr

Humboldt Penguin Fotos af: Simón Gatica, Silvia Pascual

African Penguin Fotos af: Adri Meyer, Ross Wanless, Jennifer Roberts

Southern Rockhopper Penguin Fotos af: Bobo Ling, Giedrius Stakauskas

Yellow-Eyed Penguin Fotos af: Craig McKenzie

(Andre fotos er fra Shutterstock)